Нестандартна апаратура

Услуга Цена Купи
Възстановяване вериги и елементи при прогорял текстолит (СР) 120,00 лв.

Още

Ремонт в присъствие на клиента (добавка към цената на ремонта) 100,00 лв.

Още

Ремонт на дистанционно управление AUTEC 0,00 лв.

Още

Ремонт на дистанционно управление HETRONIC 0,00 лв.

Още

Ремонт на дистанционно управление Radiomatic 0,00 лв.

Още

Смяна / Ремонт на конектор на лентов кабел (СР) 48,00 лв.

Още

Смяна SMD елемент (СР) 4,00 лв.

Още

Смяна на AUDIO букса – 4 пръстена (СР) 30,00 лв.

Още

Смяна на AUDIO букса – двойна (СР) 28,00 лв.

Още

Смяна на AUDIO Букса – единична (СР) 24,00 лв.

Още

Смяна на HDMI Букса – двустранен повърхностен монтаж (СР) 30,00 лв.

Още

Смяна на HDMI Букса – едностранен повърхностен монтаж (СР) 18,00 лв.

Още

Смяна на HDMI Букса с проходни контакти (СР) 48,00 лв.

Още

Смяна на RJ45 букса (СР) 30,00 лв.

Още

Смяна на USB Букса – вертикална (СР) 24,00 лв.

Още

Смяна на USB Букса – двойна (СР) 30,00 лв.

Още

Смяна на USB Букса – единична (СР) 24,00 лв.

Още

Смяна на захранваща букса на лаптоп (СР) 24,00 лв.

Още

Смяна на кондензатор (цена за 1 бр.) (СР) 5,00 лв.

Още

Смяна на конектор на клавиатура (СР) 48,00 лв.

Още

Смяна на мултиконтролер BGA монтаж (СР) 60,00 лв.

Още

Смяна на мултиконтролер SMD монтаж (СР) 48,00 лв.

Още

Смяна на памет BGA монтаж (СР) 60,00 лв.

Още

Смяна на ШИМ контролер (СР) 66,00 лв.

Още

Спешна сервизна поръчка – надбавка към цената 60,00 лв.

Още

Флаш мултиконтролер на програматор след смяна или сваляне на чипа (СР) 48,00 лв.

Още

Флаш на мултиконтролер (СР) 48,00 лв.

Още

Scroll to Top