Издателство

Хигиена и екология – Учебник за студенти по фармация от медицинските университети

Автори: Теодора Димитрова, Дарина Найденова

ISBN – 978-619-91772-1-1

Ръководство за упражнения по химия за студенти по медицина и дентална медицина

Автори: Мона Станчева, Станислава Георгиева, Дияна Добрева

ISBN

Основни тенденции на лекарствената политика в Европейския съюз

Автор: Албена Златарева

ISBN

Български език като чужд за медицински цели с комуникативна граматика

Автор: Мария Костова

ISBN – 978-619-90385-6-7

Наука и метод: анатомията и дисекцията в исторически и модерен ракурс

Автори: Минко Минков, Мария Костова

ISBN – 978-619-90385-0-5

Асиметрии в невроендокринния контрол

Автор: Пиарета Николова

ISBN – 978-619-7137-47-7

A handbook of biochemistry : review study questions and laboratory manuals – a clinical approach

Автор: Diana Ivanova

ISBN – 978-619-221-220-9

Лечебните растения в борбата с диабета – научни основи на българската традиция

Автор: Милка Нашар

ISBN – 978-619-7137-62-0

Морска трудова медицина

Автор: Теодора Димова

Здравната реформа в България: Неоходимост, развитие, резултати, перспективи: Анализ

Автори: Антония Димова, Мирослав Попов, Мария Рохова

ISBN – 978-954-91810-6-7

Биологични ефекти на оксидативния стрес и билките като средство за противодействие

Автор: Йоана Киселова-Кънчева

Eндокринна система : Клинико-физиологичен компендиум

Автори: З. Стоянов, К. Христозов, ѝ. Бохчелян, Л. Дечева, В. Икономов

ISBN – 978-954-9685-49-7

Алманах 1961-2006 : 45 г. Мед. унив. Проф. д-р П. Стоянов – Варна

ISBN – 954-9685-32-2

Алманах 1961-2011 : 50 години Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

ISBN – 978-954-9685-61-9

Справочник за прием на студенти

X-th National Conference of Coloproctology Programe

Mobility of health professionals : trends, patterns and attitudes in Romania

Автор: Marija Rohova

ISBN – 978-619-221-008-3

Предсърдно мъждене : промени в цитокинния отговор

Автор: Мария Негрева

ISBN – 978-619-221-011-3

Хирургично лечение на предна очна повърхност

Автор: Яна Манолова

ISBN – 978-619-221-066-3

Лечебните растения в борбата с диабета – научни основи на българската традиция

Автор: Милка Нашар

ISBN – 978-619-7137-62-0

Ентезопатии в ортопедичната практика

Автор: Димитър Райков

ISBN – 978-619-221-095-3

Грам-отрицателни неферментиращи бактерии – клинично значение и нови възможности за терапия

Автор: Милена Божкова

ISBN – 978-619-221-149-3

Health financing system in Bulgaria

Автор: Antonija Dimova

ISBN – 978-619-221-178-3

Ендотелна дисфункция, съдов оксидативен стрес и кардиометаболитни нарушения: патофизиологични механизми, клинично значение

Автор: Ганка Бекярова

ISBN – 978-619-7137-46-0

Practical Pathophysiology, Topical Guideline

Автори: G. Bekyarova, K. Hristov

ISBN

Practical Pathophysiology, Topical Guideline – Second Edition

Автори: G. Bekyarova, K. Hristov

ISBN

Physioloy: Laboratory Manual

Автори: Negrin Negrev, Margarita Iwanova

ISBN

Medical Microbiology – Training Guide

Автор: T. Stoeva

Archives of the Balkan Medical Union

Автори:

ISBN

Известия на Съюза на учените – Варна Серия „Медицина и екология“ 2000

Автори:

ISBN

Договор за застраховка „Злополука“

Автор: Мария Вълканова

ISBN

Задачи и практически упражнения по биохимия : ръководство за студенти по медицина

Автор: Диана Иванова

ISBN – 978-954-9685-59-6

Промишлено санитарна химия

Автори: Любомир Македонски, Теменуга Трифонова

ISBN – 978-954-9685-34-3

Laboratory Manual – Physiology

Автор: Margarita Stefanova

ISBN

Устойчиви органични замърсители

Автор: Мона Станчева

ISBN

Продължителният контрол на пациентите със захарен диабет тип 2 за качествен живот и предпазване от усложнения

Автор: Стамат Стаматов

Девет коментара за комунистическата партия

Правилник на федерацията по уудбол

Scroll to Top