Бактерицидна UV-C защита

Бактерицидните лампи се използват за дезинфекция на въздух, вода, повърхности и помещения в болници, детски градини, битови сгради, както и всички предприятия от хранително-вкусоватa промишленост, Млекопреработвателна промишленост,, пивоварна индустрия, хлебопекарни, складове, хладилни камери, предприятия за безалкохолни и алкохолни напитки, питейна и минерална вода и т.н. Намират приложение и за обработка на хранителни продукти, опаковъчни материали, вода на плувни басейни и като елемент към климатични и вентилационни системи.

Бактерицидните лампи излъчват лъчи с дължина на вълната 200-290 nm. Предлаганите от Пи Си Клиник лампи излъчват с фиксирана дължина на вълната от 254 nm, чрез използване на специален електронен баласт, и при тяхното използване на се генерира озон.

Бактерицидният ефект се дължи на фотохимичното действие на ултравиолетовите лъчи върху протоплазмата, ензимите и РНК на бактерии, вируси и други примитивни организми /мигновено се унищожават както вегетативните, така и споровите форми/

Три са главните области на употреба на бактерицидните лампи:дезинфекция на въздуха, дезинфекция на повърхности и дезинфекция натечности.

Дезинфекцията на въздуха е най-важната област на тяхното приложение. Ултравиолетовите лъчи достигат и унищожават развиващите се във въздуха и разпространяващите се навсякъде микроорганизми. Естествената циркулация на въздуха в помещенията спомага доставянето на вирусите и бактериите в зоната на бактерицидните лампи, където интензивността на лъчението е по-голяма и ефекта е по-силно изразен. Равномерното разпределение на лампите в помещенията също така способства за ефективната им работа.

По-подробно в Lampi-PC.pdf

Scroll to Top