Подход при ремонт

Всеки клиент на Пи Си Клиник ЕООД за Извънгаранционни ремонти може да се възползва от многостепенния подход за диагностика на повредената апаратура. На база дългогодишен опит, натрупана база данни и съвременна техника за диагностика, можем бързо и безплатно да зададем ценова рамка на евентуален ремонт. При първоначално задаване на ценова рамка се взимат в предвид различните дефекти за съответния модел устройство, които са описани в базата данни с която разполагаме, като ценовата рамка има ориентировъчен характер и не е крайна. Всеки клиент, който е съгласен с ценовата рамка, предоставя техниката за извънгаранционен ремонт в сервиза на Пи Си Клиник ЕООД и заплаща такса Диагностика в размер на 20лв. Последователността на ремонтиране следва последователността на приемане на устройствата, като срока за поставяне на точна диагностика и крайна цена за ремонта е 3 дни считано от деня следващ деня на приемане. При съобщаване на крайната цена се уточняват и сроковете за ремонт, като всеки ремонт се извършва не по-рано от следващия работен ден следващ деня на получаване на съгласие за ремонт от страна на клиента. При отказ от ремонт, когато техниката е оставена за диагностика, получаването и се извършва в следващия работен ден следващ деня на получаване на отказ от страна на клиента. След получаване на съгласие и извършване на ремонт се приспада таксата за диагностика от обявената крайната цена за ремонт.

Всеки клиент, съгласен с първоначалната ценова рамка, може да заяви спешност на ремонта. В този случай се заплаща първоначална такса за спешна диагностика в размер на 50лв. При този случай срока за съобщаване на заключението от диагностиката, стойността на ремонта, както и сроковете за извършване на ремонт е 24 часа. След получаване на съгласие и извършване на ремонт се заплаща цялата договорена сума, като вече заплатената такса за спешна диагностика не се приспада.

Scroll to Top